Internationaal op de kaart - een schets van de economische impact

Ronde 2


Bjorn Borgers en Theo Meskers


Agriport A7 ontwikkelt zich als internationaal cluster voor agrifood en datacenters. De datacenterontwikkelingen van Microsoft en Google onderstrepen het vestigingsklimaat van de regio en leveren een grote spin-off op voor de economie en werkgelegenheid in het bijzonder. Bjorn en Theo gaan in op de economische impact, ontwikkelscenario’s en effecten voor de werkgelegenheid in onze regio.


Uit recent onderzoek blijkt de enorme economische impact van de bouw van datacenters. Zo levert bijvoorbeeld de bouw van het Microsoft datacenter totaal meer dan 1.100 lokale banen op. Onlangs heeft Google een perceel met de omvang van 71 hectare op het Agriport A7-terrein in Noord-Holland aangekocht om mogelijk hier op termijn datacenters te bouwen. Eerder al (2013) is Microsoft gestart met de ontwikkeling van een grootschalig datacenter op een 37 hectare groot gebied in de gemeente Hollands Kroon.


Komst datacenter bedrijven

Nederland heeft één van de meest geavanceerde digitale economieën van de EU (DESI 2018) en internationaal gezien staat Amsterdam al tientallen jaren bekend als digitaal knooppunt. Om die enorme digitale markt te kunnen blijven faciliteren worden rondom de Amsterdamse metropoolregio steeds meer datacenters gebouwd, waarvan een explosieve groei merkbaar is binnen Noord-Holland Noord. AgriportA7, gemeente Hollands Kroon en het Ontwikkelingsbedrijf NHN werken nauw samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en provincie Noord-Holland om deze ontwikkeling goed te faciliteren.


Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft samen met de gemeente Hollands Kroon en AgriportA7 onderzoek laten doen naar de economische impact van datacenters in de regio. Digital Gateway to Europe heeft samen met PB7 Research het onderzoek uitgevoerd.