Zorg voor innovatie - digitale vaardigheden voor betere zorg!

Ronde 2


Daniël Tijink en Suzanne Verheijden


Veel burgers en dus ook zorgprofessionals beschikken over te weinig digitale vaardigheden. Daar is winst te behalen om de kwaliteit van zorg te verbeteren, technologie beter te implementeren, en het werk van medewerkers makkelijk te maken.


Daniël Tijink werkt bij ECP|Platform voor de informatiesamenleving en is daar verantwoordelijk voor zorg. Hij nam het initiatief voor de coalitie digivaardig in de zorg. Een al vier jaar gestaag groeiende coalitie. Hij vertelt over de achtergrond en wat dat voor werk betekent.


Suzanne Verheijden is programmamanager Innovatie en heeft een meerjarenprogramma Digitale Vaardigheden ontwikkeld en uitgerold bij de grootste zorgaanbieder in de VG sector. Suzanne vertelt over de aanpak, de noodzaak, de kansen, de uitdagingen en de ervaringen.